تنهایی های یک دلشکسته

این وبلاگ شخصی مخصوص دل نوشته های من است
ممنون میشم اگه نظراتتون و درمورد مطالب و وبلاگ بگید

تنهایی های یک دلشکسته
آخرین مطالب
نویسندگان

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۰ ارديبهشت۱۹:۰۴

نگاهت برای چشمانم زیادی بود
حرفایت برای گوش هایم زیادی شیرین بود
ناز کردن هایت برای جسمم زیادی بود
آری عشقت از سرمم زیادی بود اما رسمش این نبود...

| ۲۰ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۹:۰۴
۱۳ ارديبهشت۲۰:۵۲

آری عشقی که در دلم رشد کرده بود

به فنارسید عشقی که جوانه زده بود

عشقی که برای نگه داشتنش هرکاری کردم

دیگر این است سرنوشتم تنهایی...

باید از این بعد قطرات اشکم را بشمارم در لحظات تنهایی

| ۱۳ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۰:۵۲